Нерiвностi з параметрами

Точно так само, як і для рівнянь з параметрами, основна концепція при розв’язанні нерівностей з параметрами полягає в наступному:

 1. Знайти «контрольнi» значення параметрiв, при яких у нерівності вiдбуваються якiснi змiни, наприклад, зміна знака на протилежний.
 2. Знайти всi вирази для коренiв нерівності при рiзних значеннях параметрiв.
Приклад
Розв’язати нерівність .

Розв’язок.

Перше «контрольне» значення параметра: .

В такому випадку нерівність перетворюється на раціональну: . Розв’яжемо її:

Вихідна нерівність

Множимо обидві частини на

Спрощуємо
Віднімаємо від обох частин
Спрощуємо
Знаходимо квадратні корені обох частин
Спрощуємо
Записуємо розв'язок у інтервальному вигляді

Зображуємо розв’язок на числовій осі:

Отже, при маємо .

Розглядаємо тепер інші випадки, коли .

У загальному випадку застосуємо метод інтервалів.

 1. Зводимо нерівність до стандартного вигляду або :
 2. Шукаємо граничні точки, для цього розкладаємо многочлени з чисельника і знаменника на множники.
 3. В знаменнику все просто: , в чисельнику: .

  Отже, нерівність можна переписати у вигляді:

 4. Граничні точки чисельника: ; знаменника:
 5. Для того, щоб зобразити ці точки на числовій прямій, розглядаємо два випадки:

  • : тоді має місце співвідношення .
  • : тоді має місце співвідношення .
 6. Шукаємо знак функції на правому інтервалі і потім проставляємо знаки решти інтервалів:
  • : підставляємо тестове значення з правого інтервалу - «мільярд»
  • Три множники додатні, один від’ємний – функція на цьому інтервалі має від’ємний знак.

   Все, що потрібно зробити, – проставити знаки на решті інтервалів справа наліво, почергово змінюючи знак на протилежний:

  • : підставляємо тестове значення з правого інтервалу - «мільярд»
  • Два множники додатні, два від’ємні – функція на цьому інтервалі має додатний знак.

   Все, що потрібно зробити, – проставити знаки на решті інтервалів справа наліво, почергово змінюючи знак на протилежний:

 7. Залишилось обрати інтервали, де функція додатна, бо за умовою
  • : обираємо інтервали та .
  • : обираємо інтервали та .
Вiдповiдь.

Запишемо загальний результат:

 • при
 • при ;
 • при .

Які типи критичних значень параметра зустрінуться під час розв'язання нерівності ?

перетворення квадратичного виразу на лінійний рівність дискримінанту нулеві рівність знаменнику нулеві рівність підмодульного виразу нулеві