Одночлен

Визначення
Одночлен складається з числового множника та однiєї або декiлькох змiнних, кожна з яких узята з тим або iншим натуральним показником степеня.

Наприклад: ; ; ;

Стандартний вигляд одночлена: єдиний числовий множник (коефіцієнт) записаний на початку та після цього степені різних змінних.

В результатi множення одночленiв виходить теж одночлен, який записують у стандартному виглядi, при цьому використовують для цього властивостi множення та правила множення степенiв з однаковими основами.

Наприклад:

Степенем одночлена називають суму степенiв усiх змiнних. Якщо одночлен складається лише з коефiцiєнта, то його степiнь – нульовий.

Наприклад: – одночлен одинадцятого степеня.

Приведіть до стандартного вигляду вираз:

Приведіть до стандартного вигляду вираз: