Степінь з цілим показником

Визначення

Степенем числа з натуральним показником називають вираз , що дорівнює добутку множників, кожен з яких рівний .

У виразі число називають основою степеня, а число показником степеня.

Якщо то

Будь-який степінь додатного числа є додатним. Парний степінь від’ємного числа є додатним. Непарний степінь від’ємного числа є від’ємним.

Наприклад:

Основні властивості степенів:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

Також справедливі такі вирази:

Знайдіть значення виразу:

Значення даного виразу знаходимо наступним чином:

Знайдіть значення виразу:

Значення даного виразу знаходимо наступним чином:

Знайдіть значення виразу:

Значення даного виразу знаходимо наступним чином: