Доповнюючі множники для основних типів ірраціональностей у знаменнику (чисельнику)

Перший рядок – доповнюючий множник знаходимо шляхом доповнення до цілого степеня, а наступні три виводимо з формул скороченого множення.

Вираз Доповнюючий множник Результат множення Чому саме такий вигляд доповнюючого множника?
Доповнення до цілого степеня
Формула різниці квадратів
Формула суми кубів
Формула різниці кубів
Приклад

Звільнитися від ірраціональності у знаменнику дробу:
a) ; б) ; в) .

Розв’язок.

a) ;

б) ;

в)

.

Вiдповiдь.
a) ; б) ; в) .