Доповнюючий множник

Нехай — деякий ірраціональний вираз відносно змінної . Алгебраїчний вираз , що тотожно не рівний нулеві, називають доповнюючим множником, якщо вираз є раціональним.

Наприклад: для виразу доповнюючим множником є вираз , бо їхній добуток є раціональним виразом. Доповнюючих множників для даного виразу може бути незліченна кількість.

Вкажіть доповнюючий множник для виразу:

Вираз є доповнюючим множником, бо добуток є раціональним виразом.

Вкажіть доповнюючий множник для виразу

Вираз є доповнюючим множником, бо добуток є раціональним виразом.