Ірраціональні вирази

Визначення
Ірраціональним називають вираз, у якому над змінними окрім стандартних операцій (додавання, віднімання, множення та ділення) виконують операцію зведення у нецілий степінь.

Наприклад: ірраціональними є вирази , тощо.

Зауважимо, якщо у виразі ірраціональність присутня лише у коефіцієнтах, то відносно змінної такий вираз не буде ірраціональним.

Наприклад: не є ірраціональним, якщо змінною є . З іншого боку, якщо змінною є , то такий вираз є ірраціональним. Все залежить від того, які величини вважаємо коефіцієнтами, а які – змінними.

Визначення
Алгебраїчний вираз називають дробово-ірраціональним, якщо хоча б один з виразів чи є ірраціональним відносно змінної .