Метод підбору коренів

Теорема
Якщо рівняння з цілими кофіцієнтами має цілі корені (-корені), то вони є дільниками вільного доданка цього рівняння.
Доведення

Нехай — цілий корінь рівняння — цілі числа. Тоді виконується рівність:

Виразимо вільний доданок :

З останньої рівності випливає, що ціле число є дільником цілого вільного доданка .

Алгоритм Розв'язання рівнянь вищих степенів
 1. Знайти множину дільників вільного доданка .
 2. За т. Безу перевірити, чи є коренями дільники .
 3. Якщо знайдений корінь , розділити за схемою Горнера чи методом кута многочлен на двочлен . Часткою буде многочлен степеня : .
 4. Шукати корені рівняння , користуючись п.1-4, які теж є коренями вихідного рівняння (якщо такі є).
Приклад

Розв’язати рівняння .

Розв'язок.

 1. Знаходимо множину дільників вільного доданка : , , , , , , , .

 2. Перевіряємо, чи є коренями знайдені дільники за схемою Горнера (працюємо завжди з верхнім рядком):

  не є коренем
  є коренем
  є коренем
  не є коренем

  Інші дільники перевіряти немає сенсу — вже два корені відомі, тому після ділення отримаємо квадратне рівняння, яке легко розв’язується.

  Отже, та — корені рівняння.

  Тому далі необхідно розділити многочлен на .

 3. З таблиці вище дістаємо, що частка від ділення многочлена на :

  Маємо . Залишилось розділити на .

 4. Ділимо многочлен за схемою Горнера на :

  Частка від ділення: .

  Маємо .

 5. Розв’яжемо квадратне рівняння .

  Шукаємо дискримінант: , отже, рівняння має два дійсних корені:

  Таким чином всі корені знайдені, а многочлен можна записати як:

Відповідь. .

Яке з наведених чисел НЕ МОЖЕ бути коренем рівняння ?