Основні властивості

Ці операції можна використовувати для виконання рівносильних переходів, що не змінюють множини розв’язків нерівності:

 1. Співвідношення «менше» і «більше» протилежні одне одному.

  Наприклад: якщо , то .

 2. Відношення транзитивності:

  • якщо і , то ;

  • якщо і , то .

  Наприклад: якщо і , то .

 3. Розкрити дужки в будь-якій частині нерівності.

  Наприклад:

 4. Вихідна нерівність
  Розкриваємо дужки
  Спрощуємо
 5. Звести подібні доданки в будь-якій частині нерівності.

 6. Наприклад:

  Вихідна нерівність
  Знаходимо подібні доданки
  Спрощуємо
 7. До обох частин додати або ж відняти будь-який вираз.

 8. Наприклад:

  Вихідна нерівність
  Віднімаємо від обох частин
  Спрощуємо
 9. Обидві частини помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля:

  • Якщо вираз додатний – знак нерівності залишається без змін.

  • Наприклад:

   Вихідна нерівність
   Ділимо обидві частини на
   Спрощуємо
  • Якщо вираз від’ємний – знак нерівності змінюється на протилежний.

  • Наприклад:

   Вихідна нерівність
   Множимо обидві частини на та змінюємо знак на протилежний
   Спрощуємо

Перехід до якої нерівності буде рівносильним для виразу ?

Перехід до якої нерівності буде рівносильним для виразу ?