Показникові нерівності

Визначення
Показникова нерівність – це нерівність, що містить змінну в показнику степеня.

Наприклад: ; .

Під час розв’язання показникових нерівностей користуються тими самими ж методами, що і для рівнянь. Але є одна відмінність. В момент позбавлення від показника степеня знак нерівності буде залежати від основи степеня, за яким відбувається логарифмування:
 • якщо , знак нерівності залишається таким самим
 • якщо , знак нерівності змінюється на протилежний.
 • Приклад
  Розв’язати рівняння .

  Розв’язок

  Розділимо обидві частини на та отримаємо . Зводимо до спільної основи: . Через те, що основа , отримуємо нерівність з протилежним знаком . Звідки маємо розв’язок:

  /*Картинка з інтервалами*/

  Вiдповiдь.

  Приклад

  Розв’язати рівняння .

  Розв’язок

  Розв’язуємо методом логарифмування:
  Вихідна нерівність
  Логарифмуємо за основою 5 обидві частини, тому знак нерівності лишається таким самим
  Виписуємо показники степенів перед логарифми
  Cпрощуємо та збираємо всі доданки в лівій частині нерівності
  Зводимо всі доданки до спільного знаменника

  Отримали дробово-раціональну нерівність (див. Лекцію 10) – розв’язуємо її методом інтервалів.

  Ми вже маємо нерівність у загальному вигляді .

  Шукаємо граничні точки, розв’язавши рівняння та . Зі знаменника дістаємо граничну точку . Розв’язуємо квадратне рівняння:

  Зобразимо ці точки на числовій прямій.

  /*Картинка з інтервалами*/

  Шукаємо знак функції на правому інтервалі. Підставимо тестове значення :


  Всі три множники додатні – функція на цьому інтервалі має додатний знак. Тепер проставляємо знаки на решті інтервалів справа наліво, чергуючи знаки:

  /*Картинка з інтервалами*/

  За умовою , тому обираємо інтервали, де функція додатна. Такими є інтервали та

  Вiдповiдь.