Зміст

 1. Ірраціональні рівняння

  1. Корабель на горизонтi

  2. Iррацiональнi рiвняння з квадратним коренем

  3. Корабль поза горизонтом

 2. Ірраціональні нерівності

  1. Методологiя розв’язання в залежностi вiд парності/непарностi степеня кореня

  2. Метод iнтервалiв для iррацiональних нерiвностей

  3. Нерiвностi з параметрами

 3. Показникові рівняння

  1. Зведення до однiєї основи

  2. Винесення множника

  3. Рiвняння особливих видiв

  4. Використання властивостей функцiй (монотонностi)

  5. Показниково - степеневi рiвняння

  6. Рiвняння з параметрами

  7. Системи рівнянь

 4. Показникові нерівності

  1. Властивостi показникової функцiї та класифікація типiв задач

  2. Методи розв’язання окремих типiв задач

  3. Степенево - показниковi нерiвностi

 5. Логарифмічні рівняння

  1. Логарифмiчнi рiвняння

  2. Логарифмування та потенцiювання

  3. Використання логарифмiчних тотожностей для розв’язання окремих типiв задач

  4. Системи рівнянь

 6. Логарифмічні нерівності

  1. Використання властивостей логарифмiв для розв’язання рiзних типiв задач

  2. Замiна змiнної в логарифмiчних нерiвностях

  3. Показниково-логарифмiчнi нерiвностi

  4. Нерiвностi з параметрами

Last updated