Comment on page

Ознаки подiльностi натуральних чисел

Ознаки подiльностi стають в нагодi, коли треба дiзнатись, чи дiлиться дане число на iнше без остачi, не витрачаючи час на процес дiлення.
Число дiлиться націло на:
 • 22
  , якщо воно закінчується на числа
  0,2,4,6,80,2,4,6,8
  ;
 • 33
  , якщо сума всiх цифр, що складають число, дiлиться на
  33
  ;
 • 44
  , якщо на
  44
  дiлиться двозначне число, складене з останнiх двох цифр числа
  aa
  ;
 • 55
  , якщо воно закiнчується на
  00
  чи
  55
  ;
 • 77
  , якщо число
  bb
  дiлиться на
  77
  ; число
  bb
  визначається наступним чином: число
  aa
  розбивається на групи по три цифри справа налiво; окремо складаються всi групи з парними номерами та з непарними; вiд бiльшої суми вiднiмається менша; отримана рiзниця – це число
  bb
  ;
 • 99
  , якщо сума всiх цифр, що складають число, дiлиться на
  99
  ;
 • 1010
  , якщо воно закiнчується на
  00
  ;
 • 1111
  , якщо число
  cc
  дiлиться на
  1111
  ; число
  cc
  визначається наступним чином: окремо складаються всi цифри, що стоять на парних позицiях, i на непарних; вiд бiльшої суми вiднiмається менша; отримана рiзниця – це число
  cc
  ;
 • 1313
  , якщо число
  dd
  дiлиться на
  1313
  ; число
  dd
  визначається наступним чином: число
  aa
  розбивається на групи по три цифри справа налiво; окремо складаються всi групи з парними номерами i з непарними; iз бiльшої суми вiднiмається менша; отримана рiзниця – це число
  dd
  .
Приклад Перевірити ознаки подільності на числі $$58198140$$:
 1. 1.
  на $$2$$: число $$58198140$$ парне тому дiлиться на $$2$$.
  на $$3$$ i на $$9$$: сума цифр числа $$5 + 8 + 1 + 9 + 8 + 1 + 4 + 0 = 36$$. $$36$$ дiлиться на $$3$$ i на $$9$$, отже, i число $$58198140$$ дiлиться на $$3$$ i на $$9$$.
  на $$5$$: число $$58198140$$ закiнчується на $$0$$, тому дiлиться на $$5$$.
  на $$7$$ i на $$13$$: розбиваємо число $$58198140$$ на трiйки i складаємо за правилом: $$−140 + 198 − 58 = 0$$.$$0$$ дiлиться на $$7$$ i на $$13$$, отже, $$58198140$$ теж дiлиться на $$7$$ i на $$13$$.
  на $$10$$: число $$58198140$$ закiнчується на $$0$$, тому дiлиться на $$10$$.
  на $$11$$: складаємо цифри на парних i непарних позицiях: $$5+1+8+4=18, 8+9+1+0=18$$; рiзниця цих сум дорiвнює $$0$$. $$0$$ дiлиться на $$11$$, отже, i $$58198140$$ теж дiлиться на $$11$$.
Чи ділиться число $$10939824$$ на $$2$$? так ні Бо число парне.
Чи ділиться число $$10939824$$ на $$3$$? так ні Знайдемо суму всіх цифр, що складають число: $$1+0+9+3+9+8+2+4=36$$. Число $$36$$ ділиться на $$3$$, тому і число $$10939824$$ ділиться на $$3$$.
Чи ділиться число $$10939824$$ на $$5$$? так ні Бо число не закінчується на $$0$$ чи $$5$$.
Чи ділиться число $$10939824$$ на $$9$$? так ні Знайдемо суму всіх цифр, що складають число: $$1+0+9+3+9+8+2+4=36$$. Число $$36$$ ділиться на $$9$$, тому і число $$10939824$$ ділиться на $$9$$.