Ознаки подiльностi натуральних чисел
Ознаки подiльностi стають в нагодi, коли треба дiзнатись, чи дiлиться дане число на iнше без остачi, не витрачаючи час на процес дiлення.
Число дiлиться націло на:
 • 22
  , якщо воно закінчується на числа
  0,2,4,6,80,2,4,6,8
  ;
 • 33
  , якщо сума всiх цифр, що складають число, дiлиться на
  33
  ;
 • 44
  , якщо на
  44
  дiлиться двозначне число, складене з останнiх двох цифр числа
  aa
  ;
 • 55
  , якщо воно закiнчується на
  00
  чи
  55
  ;
 • 77
  , якщо число
  bb
  дiлиться на
  77
  ; число
  bb
  визначається наступним чином: число
  aa
  розбивається на групи по три цифри справа налiво; окремо складаються всi групи з парними номерами та з непарними; вiд бiльшої суми вiднiмається менша; отримана рiзниця – це число
  bb
  ;
 • 99
  , якщо сума всiх цифр, що складають число, дiлиться на
  99
  ;
 • 1010
  , якщо воно закiнчується на
  00
  ;
 • 1111
  , якщо число
  cc
  дiлиться на
  1111
  ; число
  cc
  визначається наступним чином: окремо складаються всi цифри, що стоять на парних позицiях, i на непарних; вiд бiльшої суми вiднiмається менша; отримана рiзниця – це число
  cc
  ;
 • 1313
  , якщо число
  dd
  дiлиться на
  1313
  ; число
  dd
  визначається наступним чином: число
  aa
  розбивається на групи по три цифри справа налiво; окремо складаються всi групи з парними номерами i з непарними; iз бiльшої суми вiднiмається менша; отримана рiзниця – це число
  dd
  .
Приклад Перевірити ознаки подільності на числі $58198140$:
 1. 1.
  на $2$: число $58198140$ парне тому дiлиться на $2$.
  на $3$ i на $9$: сума цифр числа $5 + 8 + 1 + 9 + 8 + 1 + 4 + 0 = 36$. $36$ дiлиться на $3$ i на $9$, отже, i число $58198140$ дiлиться на $3$ i на $9$.
  на $5$: число $58198140$ закiнчується на $0$, тому дiлиться на $5$.
  на $7$ i на $13$: розбиваємо число $58198140$ на трiйки i складаємо за правилом: $−140 + 198 − 58 = 0$.$0$ дiлиться на $7$ i на $13$, отже, $58198140$ теж дiлиться на $7$ i на $13$.
  на $10$: число $58198140$ закiнчується на $0$, тому дiлиться на $10$.
  на $11$: складаємо цифри на парних i непарних позицiях: $5+1+8+4=18, 8+9+1+0=18$; рiзниця цих сум дорiвнює $0$. $0$ дiлиться на $11$, отже, i $58198140$ теж дiлиться на $11$.
Чи ділиться число $10939824$ на $2$? так ні Бо число парне.
Чи ділиться число $10939824$ на $3$? так ні Знайдемо суму всіх цифр, що складають число: $1+0+9+3+9+8+2+4=36$. Число $36$ ділиться на $3$, тому і число $10939824$ ділиться на $3$.
Чи ділиться число $10939824$ на $5$? так ні Бо число не закінчується на $0$ чи $5$.
Чи ділиться число $10939824$ на $9$? так ні Знайдемо суму всіх цифр, що складають число: $1+0+9+3+9+8+2+4=36$. Число $36$ ділиться на $9$, тому і число $10939824$ ділиться на $9$.
Copy link