Модуль числа
Модуль, або абсолютна величина дійсного числа
aa
(позначають
a|a|
), – невід’ємна величина, яка визначається наступним чином:
$ |a| = \begin{cases} \,\,\,\,\,a,\,\,\, a\geq 0;\\ -a,\,\,\, a
Наприклад: $|0| = 0; |-1| = 1; |\pi-4| = 4-\pi$.
У геометричному сенсі модулем є відстань на числовій прямій від початку відліку до точки даного числа.
Обчисліть значення виразу $|\dfrac{\pi}{2} + 2|-|\dfrac{3\pi}{2} - 4|$ $0$ $-6$ $6 - \pi$ $\pi + 1$
Copy link