Модуль числа

Модуль, або абсолютна величина дійсного числа aa (позначають a|a|), – невід’ємна величина, яка визначається наступним чином:

$$ |a| = \begin{cases} \,\,\,\,\,a,\,\,\, a\geq 0;\\ -a,\,\,\, a

Наприклад: $$|0| = 0; |-1| = 1; |\pi-4| = 4-\pi$$.

У геометричному сенсі модулем є відстань на числовій прямій від початку відліку до точки даного числа.

Обчисліть значення виразу $$|\dfrac{\pi}{2} + 2|-|\dfrac{3\pi}{2} - 4|$$ $$0$$ $$-6$$ $$6 - \pi$$ $$\pi + 1$$

Last updated