Одночлен
Визначення Одночлен складається з числового множника та однiєї або декiлькох змiнних, кожна з яких узята з тим або iншим натуральним показником степеня.
Наприклад: $-5$; $6a^2 bd^5$; $x$; $-c^2 lmc^6.$
Стандартний вигляд одночлена: єдиний числовий множник (коефіцієнт) записаний на початку та після цього степені різних змінних.
В результатi множення одночленiв виходить теж одночлен, який записують у стандартному виглядi, при цьому використовують для цього властивостi множення та правила множення степенiв з однаковими основами.
Наприклад: $(4abc)\cdot(12b^6 c^2 ) = 48ab^7 c^3.$
Степенем одночлена називають суму степенiв усiх змiнних. Якщо одночлен складається лише з коефiцiєнта, то його степiнь – нульовий.
Наприклад: $48ab^7 c^3$ – одночлен одинадцятого степеня.
Приведіть до стандартного вигляду вираз: $7 \cdot a^3\cdot 4 \cdot b^7 \cdot a^2 \cdot c \cdot a^{-7} \cdot b^{-1} \cdot 2 \cdot c^{-10}$ $28a^{-1}b^{7}c^{-10}$ $56a^{-2}b^{6}c^{-9}$ $14a^{3}b^{4}c^{9}$ $56a^{-1}b^{6}c^{-9}$ $a^{2}b^{-6}c^{9}$
Приведіть до стандартного вигляду вираз: $(4x^{2}y^{3}z)\cdot(5x^{7}y^{15})$ $4x^{9}y^{18}$ $20x^{9}y^{18}z$ $20x^{9}z$ $5y^{18}z$ $x^{18}y^{9}z$
Copy link