Одночлен

Визначення Одночлен складається з числового множника та однiєї або декiлькох змiнних, кожна з яких узята з тим або iншим натуральним показником степеня.

Наприклад: $$-5$$; $$6a^2 bd^5$$; $$x$$; $$-c^2 lmc^6.$$

Стандартний вигляд одночлена: єдиний числовий множник (коефіцієнт) записаний на початку та після цього степені різних змінних.

В результатi множення одночленiв виходить теж одночлен, який записують у стандартному виглядi, при цьому використовують для цього властивостi множення та правила множення степенiв з однаковими основами.

Наприклад: $$(4abc)\cdot(12b^6 c^2 ) = 48ab^7 c^3.$$

Степенем одночлена називають суму степенiв усiх змiнних. Якщо одночлен складається лише з коефiцiєнта, то його степiнь – нульовий.

Наприклад: $$48ab^7 c^3$$ – одночлен одинадцятого степеня.

Приведіть до стандартного вигляду вираз: $$7 \cdot a^3\cdot 4 \cdot b^7 \cdot a^2 \cdot c \cdot a^{-7} \cdot b^{-1} \cdot 2 \cdot c^{-10}$$ $$28a^{-1}b^{7}c^{-10}$$ $$56a^{-2}b^{6}c^{-9}$$ $$14a^{3}b^{4}c^{9}$$ $$56a^{-1}b^{6}c^{-9}$$ $$a^{2}b^{-6}c^{9}$$

Приведіть до стандартного вигляду вираз: $$(4x^{2}y^{3}z)\cdot(5x^{7}y^{15})$$ $$4x^{9}y^{18}$$ $$20x^{9}y^{18}z$$ $$20x^{9}z$$ $$5y^{18}z$$ $$x^{18}y^{9}z$$

Last updated