Цiлi рацiональнi рiвняння вищих степенів

Визначення Алгебраїчне рівняння $$\boldsymbol n$$-го степеня — це рівняння вигляду $$P_n(x) = 0$$, де $$P_n(x)=a_0x^n + a_1x^{n - 1} + a_2x^{n - 2} + \dots + a_{n - 2}x^2 + a_{n - 1}x + a_n$$ — многочлен $$n$$-го степеня стандартного вигляду. При $$n=1$$ таке рівняння є лінійним: $$a_0x + a_1 = 0$$, при $$n=2$$ — квадратним: $$a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0$$.

Часто для розв'язання рівнянь вищих степенів зручно користуватись методами розкладання многочлена $$P(x)$$ на множники.

Далі буде розглянуто інші методи розв’язання рівнянь вищих степенів.

Last updated