Цiлi рацiональнi рiвняння вищих степенів
Визначення Алгебраїчне рівняння $\boldsymbol n$-го степеня — це рівняння вигляду $P_n(x) = 0$, де $P_n(x)=a_0x^n + a_1x^{n - 1} + a_2x^{n - 2} + \dots + a_{n - 2}x^2 + a_{n - 1}x + a_n$ — многочлен $n$-го степеня стандартного вигляду. При $n=1$ таке рівняння є лінійним: $a_0x + a_1 = 0$, при $n=2$ — квадратним: $a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0$.
Часто для розв'язання рівнянь вищих степенів зручно користуватись методами розкладання многочлена $P(x)$ на множники.
Далі буде розглянуто інші методи розв’язання рівнянь вищих степенів.
Copy link