Comment on page

Додаток

В ірраціональних виразах вигляду $$\sqrt{A\pm\sqrt{B}}$$ можна позбавитись від зовнішнього знака кореня (перетворити на вираз вигляду $$\sqrt{d} \pm \sqrt{e}$$ за умови, що вираз $$A^2-B$$ є повним квадратом іншого виразу.
Якщо у виразі перед внутрішнім коренем стоїть коефіцієнт, його необхідно внести під знак кореня для приведення до стандартного вигляду $$\sqrt{A\pm\sqrt{B}}$$. Таким чином робиться перетворення $$\sqrt{A\pm\sqrt{B}}=\sqrt{d} \pm \sqrt{e}$$.
AA
та
BB
відомі, тому вони позначені великими літерами,
dd
та
ee
– відповідно змінні (або невідомі).
Далі дається виведення формули для обчислення $$d$$ та $$e$$ через $$A$$ та $$B$$. Вони є громіздкими, тому запам'ятовувати їх не потрібно, достатньо пам'ятати алгоритм виведення. Для подальших дій знадобиться знання, як розв'язувати квадратні рівняння та вирішувати прості системи рівнянь. Алгоритм 1. Піднести обидві частини виразу $$\sqrt{A\pm\sqrt{B}}=\sqrt{d} \pm \sqrt{e}$$ до квадрата. 2. Скласти систему рівнянь, прирівнявши раціональні доданки та доданки з коренем. 3. Розв’язати систему рівнянь відносно змінних $$d$$ та $$e$$.
Отже, піднесемо обидві частини виразу до квадрата:
$$\left(\sqrt{A\pm\sqrt{B}}\right)^2=(\sqrt{d} \pm \sqrt{e})^2;$$
$$A\pm\sqrt{B}=d\pm2\sqrt{de}+e.$$
Прирівняємо раціональні доданки та доданки з коренем, склавши систему рівнянь:
$$\begin{cases} A=d+e;\\ \sqrt{B}=2\sqrt{de}. \end{cases}$$
Алгоритм Pішення системи рівнянь 1. Піднести обидві частини другого рівняння (з коренями) до квадрата. 2. З першого рівняння (з раціональними доданками) виразити $$d$$ (або $$e$$) та підставити у друге рівняння. 3. Привести друге рівняння, отримане у п.$$2$$, до стандартного вигляду для квадратного рівняння. 4. Знайти корені квадратного рівняння – змінну $$e$$ (або $$d$$). 5. Виразити $$d$$ (або $$e$$) через знайдені корені та рівняння з раціональними доданками.
З першого рівняння системи виразимо $$d$$:
$$d=A-e$$
Піднесемо обидві частини другого рівняння системи до квадрата:
$$(\sqrt B)^2=(2\sqrt{de})^2;$$
$$B=4de.$$
Підставимо в отримане рівняння $$d$$, яке виразили раніше:
$$B=4(A-e)e.$$
Розкриємо дужки, поділимо всі доданки на $$-4$$ та перенесемо їх у ліву сторону. Отримане рівняння є квадратним відносно $$e$$:
$$e^2-Ae+\dfrac{B}{4}=0.$$
Корені квадратного рівняння $$ax^2+bx+c=0$$ знаходимо за формулами: $$x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$
Отже, з квадратного рівняння знаходимо $$e$$:
$$e_{1,2}=\dfrac{A\pm\sqrt{A^2-B}}{2}.$$
Скориставшись виразом $$d=A-e$$, знаходимо $$d$$:
$$d_{1,2}=A-\dfrac{A\pm\sqrt{A^2-B}}{2}=\dfrac{A\mp\sqrt{A^2-B}}{2}.$$
Помічаємо, що $$d_1=e_2, d_2=e_1$$, отже, можемо обрати довільну пару. Нехай $$d$$ буде зі знаком «$$+$$», а $$e$$ буде зі знаком «$$-$$».
Остаточно:
$$d=\dfrac{A+\sqrt{A^2-B}}{2};$$
$$e=\dfrac{A-\sqrt{A^2-B}}{2}.$$
Тепер стає очевидним, для чого висувається умова, щоб вираз $$A^2-B^2$$ був повним квадратом, бо інакше ніякого спрощення не відбудеться.
Використовуючи виведені формули, можна перетворити вираз $$\sqrt{A\pm\sqrt{B}}=\sqrt{d} \pm \sqrt{e}$$.
$$\sqrt{A\pm\sqrt{B}}=\sqrt{\dfrac{A+\sqrt{A^2-B}}{2}}\pm\sqrt{\dfrac{A-\sqrt{A^2-B}}{2}}.$$