Логарифмiчнi тотожностi
В наведених далі співвідношеннях основа логарифма вважається додатною та нерівною $1: a>0, a\neq1$.
Основні логарифмічні тотожності:
 1. 1.
  $a^{\log_{a}b}=b$.
 2. 2.
  $\log_{a}1=0$.
 3. 3.
  $\log_{a}a=1$.
 4. 4.
  $\log_{a}{a^b}=b$.
 5. 5.
  $\log_{a}{xy}=\log_{a}{|x|}+\log_{a}{|y|}, xy>0$.
  Наприклад: $\log_{3}54=\log_{3}{2\cdot27}=\log_{3}2+\log_{3}27=\log_{3}2+\log_{3}{3^3}=\log_{3}2+3.$
 6. 6.
  $\log_{a}{\dfrac{x}{y}}=\log_{a}{|x|}-\log_{a}{|y|}, xy>0$.
  Наприклад: $\log_{2}{\dfrac{16}{9}}=\log_{2}16-\log_{2}9=\log_{2}{2^4}-\log_{2}{9}=4-\log_{2}{9}.$
 7. 7.
  $\log_{a}{x^p}=p\cdot\log_{a}{|x|}, x^p>0$.
  Наприклад: $\log_{5}64=\log_{5}{2^6}=6\log_{5}2.$
 8. 8.
  $\log_{a^q}x=\dfrac{1}{q}\log_{a}x, q\neq0$.
  Наприклад: $\log_{9}23=\log_{3^2}23=\dfrac{1}{2}\log_{3}23.$
 9. 9.
  $\log_{a^q}{x^p}=\dfrac{p}{q}\log_{a}x, q\neq0$ — випливає з формул ($7$) та ($8$).
  Наприклад: $\log_{16}125=\log_{2^4}{5^3}=\dfrac{3}{4}\log_{2}5.$
 10. 10.
  $\log_{a}x=\dfrac{\log_{b}x}{\log_{b}a}$ - формула переходу до іншої основи.
  Наприклад: $\log_{2}27=\dfrac{\log_{3}27}{\log_{3}2}=\dfrac{\log_{3}{3^3}}{\log_{3}2}=\dfrac{3}{\log_{3}2}.$
 11. 11.
  $\log_{a}b=\dfrac{1}{\log_{b}a}$ — випливає з формули ($10$).
 12. 12.
  $a^{\log_{c}b}=b^{\log_{c}a}$ — випливає з формули ($7$).
Copy link