Модуль числа

Модуль, або абсолютна величина дійсного числа (позначають ), – невід’ємна величина, яка визначається наступним чином:

Наприклад: .

У геометричному сенсі модулем є відстань на числовій прямій від початку відліку до точки даного числа.

Обчисліть значення виразу