Дії над многочленами

 • Додавання/віднімання. Потрібно розкрити дужки та звести подібні доданки. Якщо перед дужками стоїть знак «+», то знаки дужок лишаються незмінними; якщо «-», то знаки всередині дужок слід замінити на протилежні.

 • Наприклад:

 • Множення одночлена на многочлен. Потрiбно одночлен помножити на кожний доданок многочлена i додати отриманi добутки.

 • Наприклад:

 • Множення многочлена на многочлен. Потрiбно кожен доданок одного многочлена помножити на кожен доданок другого многочлена i додати отриманi добутки.

 • Наприклад:

 • Ділення многочлена на одночлен. Потрібно кожен доданок многочлена поділити на одночлен і додати отримані частки.

 • Наприклад:

 • Ділення многочлена на многочлен. Потрібно виконати ділення за правилом кута:

  1. Привести многочлени до стандартного вигляду.

  2. Поділити старший додаток діленого на старший додаток дільника.

  3. Записати отриманий одночлен як доданок у результат.

  4. Помножити дільник на отриманий одночлен та відняти цей добуток від діленого.

  5. Повторювати кроки доки не залишиться в остачі нуль або степінь остачі не стане меншим від степеня дільника.

  Наприклад: на многочлен :

 • Знайдіть суму двох многочленів:

  Знайдіть добуток двох многочленів: