Квадратний корiнь та його основнi властивостi

Визначення
Квадратним коренем числа називають число , таке, що

Наприклад: квадратним коренем числа є числа та , тому що .

Визначення
Арифметичним квадратним коренем числа називають невід’ємне число, квадрат якого рівний невід’ємному числу . Це число позначається .

Наприклад: . Вираз не має сенсу.

Знак кореня називають радикалом, число підкореневим виразом.

Інший варіант запису квадратного кореня – через дробний степінь : . Саме з цього випливають основні властивості кореня – вони такі ж самі, як і у степеневих виразів.

Основні властивості квадратного кореня:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

  • Наприклад:

ОДЗ для підкореневого виразу :

Спростіть вираз:

Спростіть вираз: